Pracownia AMZ-ARCHITEKCI  jest kontynuacją działalności zawodowej  architekta Marka Ziarkowskiego oraz projektantów współpracujących w zespole autorskim.
 
Realizujemy induwidualne zamówienia projektów architektonicznych, dążąc do optymalizacji rozwiązań pod względem: funkcjonalnym, technicznym  z poszanowaniem ekonomicznych oczekiwań i możliwości inwestora.

Celujemy w projektach, których istotą jest pogodzenie wszelkich wartości :środowiskowych, kulurowych,komercyjnych, estetycznych.

Wspomagamy inwestorów  w czasie przygotowania inwestycji począwszy od analizowania chłonności terenu, uczestniczeniu w pozyskiwaniu optymalnych warunków zabudowy, opracowaniu i realizacji projektu.

Posiadamy doświadczenie w  realizacji inwestycji na terenach objętych ochroną środowiskową, konserwatorską.
© 2011 AMZ